Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Privacy statement

Cordaid Mensen in Nood is onderdeel van de Stichting Cordaid.

De door u op deze website verstrekte persoonlijke gegevens worden door Cordaid vastgelegd in een bestand. Cordaid gaat zorgvuldig om met uw gegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Cordaid hiertoe wettelijk verplicht is.

Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meldt dit dan schriftelijk aan: Stichting Cordaid, postbus 16440, 2500 BK Den Haag. Wij vragen u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) mee te sturen om te voorkomen dat anderen door gebruik van uw naam gegevens achterhalen. Periodiek zullen wij u op de hoogte stellen van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk, telefonisch (070 – 31 36 300) of per e-mail (info@cordaid.nl) afmelden.

Cordaid behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.