Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.

Onze historie

Mensen in Nood is in 1914 opgericht voor hulp in eigen land aan met name Belgische, Poolse, Duitse en Hongaarse kinderen die de Eerste Wereldoorlog ontvluchtten.

Ook bij latere (natuur)rampen in Nederland wordt hulp geboden, bijvoorbeeld aan de slachtoffers van de Watersnoodramp in 1953. Armoedebestrijding in Nederland is sindsdien altijd al een onderdeel geweest van het Mensen in Nood beleid. Vanaf de jaren ’60 verschoof de aandacht echter naar noodhulp aan het buitenland, maar de combinatie van hulp aan binnen- en buitenland is 25 jaar geleden weer opgepakt.

Bond zonder Naam

In 2006 zocht de stichting Bond Zonder Naam toenadering tot Cordaid. Juist omdat Cordaid een armoedebestrijdingsprogramma voor Nederland had. Tegenwoordig helpt Cordaid jaarlijks om voor 150-200 gezinnen een individuele noodsituatie op te lossen. Daarnaast steunt de organisatie jaarlijks 40-60 projecten in Nederland met betrekking tot sociale uitsluiting en armoedebestrijding.

Donaties

Per jaar reserveert Cordaid voor projecten in Nederland ca. € 800.000,-. Dit geld is afkomstig van donaties aan Cordaid Bond Zonder Naam en van serviceclubs. Ook wordt 4,5% van de donaties aan Cordaid Mensen in Nood gereserveerd voor Nederlandse programma’s. Deze 4,5% geldt niet voor donaties aan specifieke noodhulpprogramma’s. In totaal besteedt Cordaid 0,62% van haar budget aan armoedebestrijding in Nederland. Voor meer informatie: www.cordaidjaarverslag.nl

Zorg voor en bescherming van de medemens is altijd een kernwaarde van Cordaid geweest. Onze focus ligt op de allerarmsten, maar als Nederlandse hulporganisatie kunnen we niet voorbij gaan aan de ontwikkelingen in Nederland. Dat doen we al 100 jaar en dat zal altijd zo blijven.